Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii - OpenLEX

Zimna Tamara, Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii

Komentarz omawia zasady kierowania personelu medycznego do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz udział podmiotów leczniczych w ich zatrudnianiu przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w takich wypadkach. Przedstawiono obowiązki informacyjne podmiotów leczniczych w zakresie przekazywania imiennej listy osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, związane ze sporządzaniem wojewódzkiego planu działania na wypadek epidemii. Omówiono również tryb wydawania i zakres decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii oraz związane z nią prawa i obowiązki osób wykonujących pracę na tej podstawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX