§ 14. - [Wejście w życie] - Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.309 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2023 r.
§  14.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2015 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego (Dz.U.2011.175.1046), które traci moc na podstawie art. 4 w związku z art. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2014.1296).