Art. 3. - Zapewnienie czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.35.305

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1930 r.
Art.  3.

Postanowienia art. 1 i 2 nie mają zastosowania w następujących wypadkach:

a)
jeżeli umowa o pracą została rozwiązana na życzenie robotnika;
b)
jeżeli robotnik posiada lub otrzyma inne mieszkanie;
c) 3
jeżeli robotnik otrzymał stałe zatrudnienie u innego pracodawcy;
d)
jeżeli umowa została wypowiedziana we właściwym czasie wskutek dopuszczenia się przez robotnika wzglądem pracodawcy czynu karalnego w myśl kodeksu karnego, względnie jeżeli robotnik dopuścił się takiego czynu w okresie wypowiedzenia.

Jeżeli robotnik korzystający z uprawnień, przewidzianych w art. art. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, dopuścił się czynu, wymienionego w p. d niniejszego artykułu, wówczas traci on te uprawnienia.

3 Art. 3 lit. c) zmieniona przez art. 3 ustawy z dnia 21 lutego 1930 r. (Dz.U.30.17.125) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 13 marca 1930 r.