Art. 2. - Zapewnienie czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.35.305

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1930 r.
Art.  2. 2

W wypadku, gdy pracodawca z powodu najęcia nowych robotników rolnych nie posiada wolnych mieszkań robotniczych, nie może on sprzeciwić się zamieszkaniu zwolnionych robotników przez okres czasu od 31 marca do dnia 30 czerwca tegoż roku razem z robotnikami zatrudnionymi u niego, o ile ci na to się zgodzili.

Postanowienia ust 3 art. 1 niniejszego rozporządzenia mają w tym wypadku odpowiednie zastosowanie.

2 Art. 2 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 1930 r. (Dz.U.30.17.125) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 13 marca 1930 r.