Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.55.344

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 12 lipca 1920 r.
w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny, ogłoszonej w Dzienniku Praw i dnia 1 sierpnia 1919 r., № 61, poz. 364, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1920 r., ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 1920 roku, № 36, poz. 208, niniejszem wprowadzam w powiatach: warszawskim, włocławskim, grójeckim, rawskim, pułtuskim, płockim, mławskim, lipnowskim, kutnowskim i ciechanowskim, okres czasu do dnia 2 sierpnia 1920 r. rozporządzenia moje wydane w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego i ogłoszone w "Monitorze Polskim" № 172.