Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.36.208

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 kwietnia 1920 r.
w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.

"W myśl art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz. Pr. 1919 r. № 61, poz. 364) Rada Ministrów przedłuża udzielone Ministrowi Spraw Wewnętrznych rozporządzeniem z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ustaw № 9, poz. 54) upoważnienie do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych na okres dalszych 3 miesięcy, od dnia 2 maja do dnia 2 sierpnia 1920 r. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia".