Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.91.497

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny w powiecie Włocławskim.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca r. b. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny, ogłoszonej w Dzienniku Praw № 61, poz. 364, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października r. b., ogłoszonego w Dzienniku Ustaw № 83, poz. 462, niniejszem upoważniam Starostę powiatu Włocławskiego na okres czasu od dnia następnego po podaniu do powszechnej wiadomości niniejszego rozporządzenia do dnia 2 lutego 1920 r. do stosowania rozporządzeń moich, wydanych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego, ogłoszonych w Monitorze Polskim № 172, w powiecie Włocławskim.