Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.83.462

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych.

W myśl art. 1-go ust. 2 Ustawy z dnia 25 lipca 1919 r. (Dz. Praw Nr. 61, poz. 364) w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny, Rada Ministrów przedłuża udzielone Ministrowi Spraw Wewnętrznych rozporządzeniem z dnia 1-go sierpnia 1919 r. (Dz. Praw Nr. 62, poz. 367) upoważnienie do wydawania na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego zarządzeń wyjątkowych, na okres dalszych 3-ch miesięcy od dnia 2-go listopada 1919 r. do dnia 2-go lutego 1920 r.
Warszawa, dnia 30 października 1919 r.