Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.90.491

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny w powiecie Sokólskim.

Na podstawie art. 1 i 2 Ustawy z dnia 25 lipca r. b. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego w czasie wojny, ogłoszonej w Dzienniku Praw № 61 poz. 364, oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października r. b., ogłoszonego w Dzienniku Ustaw № 83, poz. 462, niniejszem upoważniam Starostę powiatu Sokólskiego na okres czasu od dnia następnego po podaniu do powszechnej wiadomości niniejszego rozporządzenia do dnia 2 lutego 1920 r. do stosowania rozporządzeń moich, wydanych w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku publicznego, ogłoszonych w Monitorze Polskim № 172, w powiecie Sokólskim.
Warszawa, dn. 21 listopada 1919 r.