Art. 12. - Zaopatrywanie ludności w wodę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.11.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1966 r.
Art.  12.
1.
Na obszarze miast i osiedli, w których nie ma urządzeń wodociągowych lub w których urządzenia te nie zaopatrują w pełni ludności w wodę - prezydia rad narodowych powinny budować i utrzymywać studnie oraz zbiorniki wody dla celów przeciwpożarowych.
2.
Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych może ustalić miasta, w których niezależnie od stanu zaopatrzenia ludności w wodę z urządzeń wodociągowych powinny być ponadto budowane i utrzymywane studnie publiczne.