§ 3. - Zaopatrywanie ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 1949 r.
§  3.
Kontrolę wykonywania obowiązków wyszczególnionych w § 2 wykonuje Minister Przemysłu i Handlu, który może zlecić wykonywanie kontroli przedsiębiorstwu lub instytucji przez siebie wskazanej.