Art. 4. - Zaniechanie postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.88.598

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 listopada 1938 r.
Art.  4.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.