§ 2. - Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla. - Dz.U.2020.294 - OpenLEX

§ 2. - Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.294

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 2020 r.
§  2. 
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.