Zamiana niektórych gruntów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.101.874

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 8 listopada 1927 r.
o zamianie niektórych gruntów państwowych.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Zezwala się na dokonanie zamiany następujących gruntów państwowych:

1)
w powiecie białostockim: gruntu państwowego o powierzchni 18,4767 ha, stanowiącego łąki o nazwie Jurowce, położone nad rzeką Supraśl, - na grunty o powierzchni 36,9534 ha, należące do mieszkańców miasta Wasilkowa gminy wasilkowskiej, a leżące przy stacji kolejowej Blok-Czarna;
2)
w powiecie bielskim: gruntu państwowego o powierzchni 3,75 ha, stanowiącego część północną oddziałów 500 i 501 nadleśnictwa jagiellońskiego, - na grunty o powierzchni 1,25 ha, należące do mieszkańców wsi Podolany, gminy białowieskiej, a leżące wzdłuż toru kolejki wąskotorowej Białowieża - Narewka;
3)
w powiecie chełmskim: gruntu państwowego o powierzchni 0,084 ha, stanowiącego część uroczyska Grabowa, leżącego w leśnictwie sawińskiem nadleśnictwa chełmskiego, - na grunty o powierzchni 0,0672 ha, należące do jednego z mieszkańców osady Sawin-Grabowa, gminy bukowskiej;
4)
w powiecie kieleckim:
a)
gruntu państwowego o powierzchni 1,2974 ha, stanowiącego parcelę łąkową z rozparcelowanego majątku państwowego Podzamcze Bodzentyńskie, gminy bodzentyńskiej, - na grunty o powierzchni 1,946 ha, należące do mieszkańców wsi Psary, gminy bodzentyńskiej, a tworzące enklawę w leśnictwie klonowskiem nadleśnictwa Ś-ta Katarzyna;
b)
gruntu państwowego o powierzchni 4,1728 ha, stanowiącego parcelą z rozparcelowanego majątku państwowego Wólka Malinowska, gminy Słupia Nowa, - na grunty o powierzchni 3,4085 ha, należące do mieszkańców osady i gminy daleszyckiej, a tworzące enklawę w leśnictwie Niwy, nadleśnictwa daleszyckiego;
5)
w powiecie koneckim: gruntu państwowego o powierzchni 40,4 ha, stanowiącego oddział 57 nadleśnictwa szydłowieckiego, - na grunt o powierzchni 40,6 ha, należący do spółki akcyjnej "Elibor", a stanowiący część uroczyska Borek Sołtykowski w dobrach Chlewiska, gminy bliżyńskiej;
6)
w powiecie Nowy Sącz: gruntu państwowego o powierzchni 4,8398 ha, stanowiącego część oddziału 41 nadleśnictwa Muszyna l. k. g. 2303/14 i 2303/3, - na grunty o powierzchni 9,576 ha, należące do spółki "Żegiestów Zdrój", stanowiące parcelę l. k. g. 419/8 i 419/9, w gminie Wysokiej, powiatu limanowskiego;
7)
w powiecie radomskowskim: gruntu państwowego o powierzchni 12,4369 ha, stanowiącego północną część oddziała 6 nadleśnictwa gidlewskiego, - na grunt pod nazwą Wronki o tejże powierzchni, stanowiący część majątku Strzałków, gminy gidlewskiej, tworzący enklawą w oddziała 12 tegoż nadleśnictwa;
8)
w powiecie sokólskim: gruntu państwowego o powierzchni 3,4 ha, stanowiącego część oddziału 40 nadleśnictwa kumialskiego, - na grunty o powierzchni 3,26 ha, należące do mieszkańców kolonji Lebiedzin, gminy sokólskiej, a tworzące półenklawę w północno-wschodniej granicy oddziału 40 tegoż nadleśnictwa;
9)
w powiecie wołkowyskim: gruntu państwowego o powierzchni 98,5 ha, stanowiącego oddział 1 obrębu porozowskiego, nadleśnictwa wołkowyskiego, - na grunty o powierzchni 42,22 ha, należące do mieszkańców wsi Bobrowniki Małe, gminy porozowskiej, a tworzące półenklawę w oddziałach 189, 190, 199 i 200 tegoż nadleśnictwa;
10)
w powiecie wołożyńskim: gruntu państwowego o powierzchni 0,77 ha, stanowiącego część południową oddziału 34 obrębu kruplańskiego, nadleśnictwa baksztańskiego, - na grunt o powierzchni 0,77 ha, należący do jednego z mieszkańców wsi Nowe Kozinowo, gminy baksztańskiej, a tworzący enklawę w oddziale 35 tegoż obrębu i nadleśnictwa.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Rolnictwa.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.