Art. 2. - Zamiana niektórych gruntów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.101.874

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 listopada 1927 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Rolnictwa.