§ 1. - Zaliczenie osady Stołpce w powiecie stołpeckim w województwie nowogródzkiem w poczet miast.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.16.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1926 r.
§  1.
Osadę Stołpce, stanowiącą w myśl art. 66 rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 26 września 1919 r. o samorządzie gminnym (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 21, poz. 215) samodzielną gromadę wiejską w obrębie gminy wiejskiej Stołpce w powiecie stołpeckim w województwie nowogródzkiem, wyłącza się z jej dotychczasowego związku gminnego i zalicza w poczet miast.

Na nową gminę miejską Stołpce rozciąga się moc obowiązującą rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 27 czerwca 1919 r. o tymczasowej ustawie miejskiej (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 7, poz. 46).