§ 9. - Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad... - Dz.U.1958.52.254 - OpenLEX

§ 9. - Zakres i sposób wykonywania przez zarządy energetyczne okręgów nadzoru technicznego, gospodarczego i taryfowego nad niektórymi zakładami elektrycznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.52.254

Akt utracił moc
Wersja od: 23 sierpnia 1958 r.
§  9.
1.
W przypadku stwierdzenia przestępstwa albo wykroczenia przeciwko przepisom o budowie i eksploatacji urządzeń elektrycznych lub racjonalnym i oszczędnym użytkowaniu energii elektrycznej Z.E.O. kieruje doniesienie do właściwych organów.
2.
W przypadkach określonych w ust. 1 oraz w razie naruszenia warunków uprawnienia lub zezwolenia na prowadzenie zakładu elektrycznego Z.E.O. może wystąpić do organu, który wydał uprawnienie lub zezwolenie na prowadzenie zakładu, z wnioskiem o cofnięcie uprawnienia lub zezwolenia.