§ 3. - Zakres i sposób stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby... - Dz.U.1992.59.301 - OpenLEX

§ 3. - Zakres i sposób stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.59.301

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 1996 r.
§  3.
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, którym uległy osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach poprawczych przy wykonywaniu pracy poza tymi zakładami, przeprowadza zakład pracy zatrudniający te osoby, w obecności przedstawiciela zakładu karnego oraz zakładu poprawczego, znającego przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.