§ 2. - Zakres i sposób stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby... - Dz.U.1990.24.143 - OpenLEX

§ 2. - Zakres i sposób stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.24.143

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1990 r.
§  2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 1967 r. w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób przebywających w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich, wykonujących pracę w tych zakładach albo poza nimi (Dz. U. Nr 45, poz. 225).