§ 2a. - Zakres działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.14.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1956 r.
§  2a. 7
Do zakresu działania Prezesa Rady Ministrów należy ogólny nadzór nad turystyką.
7 § 2a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 1952 r. (Dz.U.52.13.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 marca 1952 r.