§ 3. - Zakaz używania francuskich nazw regionalnych dla produktów winnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1939 r.
§  3.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Handlu.