Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.33.269

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie zakazu pędzenia napojów wyskokowych z jęczmienia, owsa i ich przetworów.

Na podstawie art. 2, 4 i 7 ustawy z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz. U. R. P. № 67, poz. 449) zarządza się co następuje:
§  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1921 r. w przedmiocie zakazu pędzenia napojów wyskokowych z pszenicy, żyta i ich przetworów w kampanji gorzelniczej 1921/22 r. (Dz. U. R. P. № 104 poz. 753) rozszerza się. również na jęczmień, owies i ich przetwory.

Zakaz ten nie odnosi się do jęczmienia browarnianego, przeznaczonego wyłącznie do wyrobu piwa, tudzież do jęczmienia, przeznaczonego no wyrób słodu, który dodawać wolno do zacierów gorzelnianych w maksymalnej ilości 3% w stosunku do płodów zacieranych w gorzelni.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.