Art. 8. - Zabezpieczenie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.9.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1953 r.
Art.  8.

Dotychczasowe przepisy w zakresie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii elektrycznej i cieplnej pozostają w mocy do czasu zastąpienia ich przepisami wydanymi na podstawie niniejszego dekretu.