§ 1. - Wzory oraz terminy składania sprawozdań dotyczących produkcji, przechowywania, obrotu cukrem oraz izoglukozą, wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.117.1225

Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2004 r.
§  1.
Określa się:
1)
wzór miesięcznego sprawozdania dotyczącego produkcji, stanu zapasów i obrotu cukrem, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wzór rocznego sprawozdania dotyczącego wielkości produkcji cukru, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wzór miesięcznego sprawozdania dotyczącego produkcji, stanu zapasów i obrotu izoglukozą, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
wzór rocznego sprawozdania dotyczącego wielkości produkcji izoglukozy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
wzór rocznego sprawozdania dotyczącego wielkości produkcji oraz obszarów uprawy buraków cukrowych, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.