§ 2. - Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. - Dz.U.2022.374 - OpenLEX

§ 2. - Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.374

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2022 r.
§  2. 
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, w tym wnioski dotyczące źródeł ogrzewania gospodarstwa domowego zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu.