§ 1. - Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. - Dz.U.2022.2 - OpenLEX

§ 1. - Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2

Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 2022 r.
§  1. 
Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.