§ 3. - Wzór wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.36.202

Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 2010 r.
§  3. 
1. 
Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 1, składa się w wersji papierowej i elektronicznej w formacie ".odt".
2. 
Wnioski o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w ramach procedury wzajemnego uznania oraz procedury zdecentralizowanej składa się zgodnie z art. 19b ust. 2 ustawy.