§ 1. - Wzór protokołu obowiązkowej kontroli. - Dz.U.2003.132.1231 - OpenLEX

§ 1. - Wzór protokołu obowiązkowej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.132.1231

Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 2003 r.
§  1. 
Określa się wzór protokołu obowiązkowej kontroli, stanowiący załącznik do rozporządzenia.