§ 5. - Wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. - Dz.U.2006.189.1393 - OpenLEX

§ 5. - Wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.189.1393

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2006 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.