§ 1. - Wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela. - Dz.U.2006.189.1393 - OpenLEX

§ 1. - Wzór oraz tryb wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.189.1393

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 października 2006 r.
§  1.
1.
Legitymacja służbowa nauczyciela, zwana dalej "legitymacją", potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.
2.
Wzór legitymacji jest określony w załączniku do rozporządzenia.