§ 8. - Wzór i sposób prowadzenia rejestru stowarzyszeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.23.126

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1990 r.
§  8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 kwietnia 1989 r.