§ 6. - Wzór i sposób prowadzenia rejestru stowarzyszeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.23.126

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1990 r.
§  6.
Przepisy dotyczące dokonania wpisu stosuje się odpowiednio do wykreślenia wpisu.