§ 2. - Wzór i sposób prowadzenia rejestru stowarzyszeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.23.126

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1990 r.
§  2.
Dla każdego działu rejestru prowadzi się oddzielną księgę rejestrową według ustalonego wzoru.