§ 1. - Wyznaczenie wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka. - Dz.U.2017.1900 - OpenLEX

§ 1. - Wyznaczenie wojewody właściwego w zakresie prowadzenia postępowań o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1900

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2022 r.
§  1.  1
 Wyznacza się wojewodów dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego jako organy właściwe w zakresie:
1)
przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka;
2)
wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w pkt 1.
1 § 1 zdanie wstępne:

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 września 2021 r. (Dz.U.2021.1802) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 października 2021 r.

- zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1498) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 lipca 2022 r.