§ 9. - Wyznaczenie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.3.21

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1952 r.
§  9.
1.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1948 r. w sprawie wyznaczania władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 241).
2.
Sprawy nie załatwione w dniu wejścia w życie rozporządzenia załatwia się w trybie przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu.