§ 7. - Wyznaczenie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.3.21

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1952 r.
§  7.
Przewodniczący i członkowie inwalidzkiej komisji rewizyjno-lekarskiej nie mogą brać udziału w posiedzeniach inwalidzkiej komisji odwoławczej.