§ 3. - Wyznaczenie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.3.21

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1952 r.
§  3.
Inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie i inwalidzkie komisje odwoławcze działają przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi).