§ 1. - Wyznaczenie organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych. - Dz.U.2017.1919 - OpenLEX

§ 1. - Wyznaczenie organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1919

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2017 r.
§  1. 
Wyznacza się Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych.