§ 2. - Wyznaczenie kontyngentów cukru za czas od 1 października 1925 r. do 30 września 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.4.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1926 r.
§  2.
Kontyngent zasadniczy, tudzież zapasowy rozdziela się zgodnie z postanowieniem art. 2 i 11 powyższej ustawy pomiędzy poszczególne cukrownie, w sposób podany w załączniku.