§ 1. - Wyznaczenie kontyngentów cukru za czas od 1 października 1925 r. do 30 września 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.4.24

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1926 r.
§  1.
Na potrzeby ludności na obszarze Rzeczypospolitej na okres czasu od 1 października 1925 r. do 30 września 1926 r. wyznacza się:
a)
zasadniczy kontyngent cukru białego na 2.540.350 q.;
b)
zapasowy kontyngent okrągło 380.593 q. takiegoż cukru.