§ 3. - Wyznaczanie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.35.241

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1948 r.
§  3.
Inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie urzędują przy władzach administracji ogólnej, wyszczególnionych w § 1 i są miejscowo właściwe dla osób zamieszkałych w odpowiednich okręgach podanych w tymże paragrafie, a inwalidzkie komisje odwoławcze urzędują przy właściwych wojewódzkich władzach administracji ogólnej.