§ 2. - Wyznaczanie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.35.241

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1948 r.
§  2.
Władzami powołanymi do orzekania o związku przyczynowym uszkodzenia zdrowia ze służbą wojskową, o stopniu utraty zdolności zarobkowej spowodowanej tym uszkodzeniem oraz o prawie dodatku na pielęgnację i o wysokości tego dodatku, jako też o zaginięciu bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych są inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie w pierwszej, a inwalidzkie komisje odwoławcze w drugiej i ostatniej instancji.