§ 5. - Wysokość zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.12.47

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1953 r.
§  5.
1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wypłat z tytułu zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy, dokonywanych po dniu 3 stycznia 1953 r. za okres od 1 stycznia 1953 r.
2.
W przypadku dokonania po dniu 3 stycznia 1953 r. wypłaty zasiłków za okres od 1 stycznia 1953 r. w dotychczasowej wysokości, wypłaca się uprawnionym do zasiłków wyrównanie do pełnych stawek, określonych w niniejszym rozporządzeniu.