§ 3. - Wysokość zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.12.47

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1953 r.
§  3.
Wypłata zasiłków dziennych następuje po odbyciu przez żołnierza służby wojskowej, uprawniającej członków jego rodziny do tych zasiłków. Jeżeli służba wojskowa trwa dłużej niż 1 miesiąc, wypłata zasiłków dziennych następuje po upływie każdego miesiąca.