§ 2. - Wysokość zasiłków dziennych dla rodzin żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.12.47

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1953 r.
§  2.
Zasiłek dzienny wypłaca się do rąk uprawnionych członków rodziny. Zasiłek przypadający osobom nieletnim wypłaca się do rąk osoby sprawującej opiekę.