§ 1. - Wysokość wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2017.1755 - OpenLEX

§ 1. - Wysokość wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1755

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2017 r.
§  1. 
1. 
Przewodniczącemu Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwanej dalej "Radą", przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady w wysokości 2500,00 zł. Wynagrodzenie w takiej samej wysokości przysługuje zastępcy przewodniczącego Rady prowadzącemu posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego Rady.
2. 
Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady w wysokości 1000,00 zł.