§ 5. - Wysokość równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.31.133

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1998 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1992 r.