§ 1. - Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.315

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lutego 2021 r.
§  1. 
Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
1)
w kategorii I - 100 zł;
2)
w kategorii II:
a)
200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
1200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)
2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
3)
w kategorii III:
a)
500 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
1000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
2000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)
3000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
4)
w kategorii IV:
a)
800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
1600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
3200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)
4800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
5)
w kategorii V:
a)
500 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
b)
1600 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.