§ 1. - Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.366

Akt utracił moc
Wersja od: 4 kwietnia 2012 r.
§  1.
Za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:
1)
w kategorii I:
a)
50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy;
2)
w kategorii II - 100 zł;
3)
w kategorii III:
a)
200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
1.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)
2.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
4)
w kategorii IV:
a)
500 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
1.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
2.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)
3.000 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
5)
w kategorii V:
a)
600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
1.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
2.400 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)
3.600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
6)
w kategorii VI:
a)
800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
b)
1.600 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
c)
3.200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
d)
4.800 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy;
7)
w kategorii VII:
a)
500 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
b)
1.600 zł - dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach,