§ 2. - Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżki za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.104.877

Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 2005 r.
§  2.
Zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc od dnia 1 października 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. wynoszą:
1)
za używanie odbiornika radiofonicznego:
a)
3,0 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b)
2,7 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry;
2)
za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:
a) 1
2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b)
2,7 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry.
1 § 2 pkt 2 lit. a) zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2005 r. (Dz.U.05.170.1428) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 września 2005 r.